[Infographic] Chế độ nghỉ lễ và nghỉ phép hưởng nguyên lương của người lao động

Hậu Hà - 03/11/2016 17:12

Chế độ nghỉ lễ và nghỉ phép cũng được quy định rõ ràng và chặt chẽ giúp cho người lao động chủ động được trong việc bố trí thời gian nghỉ ngơi, vui chơi hợp lý để tái tạo sức lao động. Vieclamnambo.vn xin giới thiệu một cách trực quan về các quy định này...

Chế độ nghỉ lễ

Quy định nghỉ lễ

Ngày nghỉ trong tuần

Quy định nghỉ trong tuần

Ngày nghỉ phép năm

Quy định nghi phép năm    
Hậu Hà