Bưu Điện Thành Phố Hải Phòng

http://www.haiphongpost.vn
số 5 Nguyễn Tri Phương, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Bưu điện TP. Hải Phòng (Haiphong Post) trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Viet Nam Post). Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được hình thành trên cơ sở triển khai Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg ngày 23/3/2005. Vào những năm hai mươi của thế kỷ XX, hệ thống giao thông cách mạng do Lãnh đạo nguyễn Ái quốc tổ chức, từ Pháp, Trung Quốc đã đảm nhiệm tài liệu, sách báo cách mạng và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin về nước qua cửa khẩu Hải Phòng, một số nhân viên, công nhân Bưu điện tiếp thu, được giác ngộ và hình thành tổ chức Hội Việt nam cách mạng Thanh niên và đầu năm 1930 chuyển thành Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam - một trong 14 chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ Hải Phòng . Tinh thần yêu nước được phát huy trong nhân viên Bưu điện và những chiến sỹ giao thông cách mạng, góp phần vào những thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, mở đầu truyền thống của ngành Giao thông Bưu điện Việt Nam trong đó có Bưu điện Hải Phòng – Kiến An.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ