Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 21 (12/12/2018)

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 21 (12/12/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiện và được phát sóng trên tần số FM 99.9Mhz từ 7:00 đến 7:30 thứ 2,4,6 mỗi tuần.

12-12-2018 09:51

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 20 (10/12/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiệ...

10-12-2018 09:06

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 19 (7/12/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiệ...

07-12-2018 08:56

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 18 (5/12/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiệ...

05-12-2018 08:55

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 17 (3/12/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiệ...

03-12-2018 08:42

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 16 (30/11/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiệ...

30-11-2018 09:51

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 15 (28/11/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiệ...

28-11-2018 08:29

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 14 (26/11/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiệ...

26-11-2018 10:01

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 13 (23/11/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiệ...

23-11-2018 09:21

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 12 (21/11/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiệ...

21-11-2018 09:06
1
Bạn cần tìm việc ?